(1)
ปิ่นล่ม ศ. . การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ การเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี. j dev admin res 2017, 7, 1-12.