(1)
ช่างคำ ฤ. .; ราชภัณฑารักษ์ ส. .; เหล่าธรรมทัศน์ อ. .; สุขสำราญ ส. . บทบาททางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.). j dev admin res 2019, 9, 112-124.