(1)
เอี่ยมสำอางค์ ส. .; เชียรวัฒนสุข ก. . ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ. j dev admin res 2019, 9, 125-135.