(1)
ชูกวีวัฒน์ ณ. .; โปรยรุ่งโรจน์ ร. . ประสบการณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยในการทำงานกับ สายการบินต่างชาติที่ต้องพำนักในต่างประเทศ. j dev admin res 2019, 9, 22-31.