(1)
วารีศรี อ. . การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปการปฏิบัติใน พื้นที่ภาคใต้. j dev admin res 2020, 10, 65-74.