(1)
ลักษมีธนานันต์ ล. . เศรษฐกิจการเมืองของฟุตบอลไทยลีก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561. j dev admin res 2020, 10, 80-89.