(1)
คงเจี้ยง ธ. . ความสัมพันธ์ของกองทัพไทยกับกองทัพจีนในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.). j dev admin res 2020, 10, 97-108.