(1)
อ้ายแก้ว ฤ. . ผลกระทบจากนโยบายเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. j dev admin res 2020, 10, 1-14.