(1)
วิทูรสุนทรกิจ พ.; งามประโคน ส. .; บุญปู่ ส. . ศึกษาประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดภาคกลาง. j dev admin res 2020, 10, 1-14.