(1)
เล่งสวัสดิ์ ว.; ราชภัณฑารักษ์ ส.; บุบผะศิริ ท.; ปึงประวัติ เ. บทบาทของรัฐในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว). j dev admin res 2021, 11, 50-63.