(1)
ขำพัด ป.; ธรรมบุตร พ. แนวทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย. j dev admin res 2021, 11, 187-199.