(1)
ธีระรัตน์สกุล อ. แนวทางการบริหารจัดการแบดมินตันสู่การเป็นแบดมินตันอาชีพในประเทศไทย. j dev admin res 2021, 11, 175-186.