(1)
ยอดคีรีย์ โ. . ประสิทธิผลของสถานพยาบาลในทัศนะของผู้รับบริการศัลยกรรมแปลงเพศ ในประเทศไทย. j dev admin res 2021, 11, 297-307.