(1)
จัตุกูล ภ.; จงอัศญากุล ว. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันสั่งและจัดส่งอาหารของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. j dev admin res 2021, 11, 554-565.