(1)
แนวจำปา อ. .; คลองโนนสูง อ. .; ตั้งจาตุรโสภณ อ. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจองที่พักผ่านตัวแทนผู้ให้บริการจองโรงแรมออนไลน์ของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา. j dev admin res 2021, 11, 785-799.