(1)
เพิ่มพูนศรีศิลป์ ส.; วัฒนพานิช ณ.; ครุฑกะ ช. รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทยยุคดิจิทัล. j dev admin res 2022, 12, 234-252.