(1)
ช้างศิริกุลชัย โ.; เต็มแก้ว ว.; นามแสง อ. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของนักบินไทย และองค์กร ในวิกฤตโรคระบาด. j dev admin res 2023, 13, 103-117.