(1)
บรรเทิง ธ. .; ประเสริฐ ห. การสร้างแบรนด์เมืองผ่านอินสตาแกรม กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่. j dev admin res 2023, 13, 619-639.