[1]
บุญรุ่ง ว. . ., “ความต้องการใช้บริการธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร”, j dev admin res, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 15–23, ธ.ค. 2015.