[1]
วรรณสอน ร. ., “ภาวะผู้นำของหัวหน้าสายตรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว”, j dev admin res, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 62–79, พ.ย. 2015.