[1]
ศรีบุญเรือง อ. ., “การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม”, j dev admin res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 13–24, พ.ค. 2016.