[1]
จินดาโชติ ป. ., “ความพร้อม สิทธิประโยชน์ และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ในการปฏิบัติงานของทหารบกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, j dev admin res, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 23–33, ธ.ค. 2016.