[1]
ปิ่นล่ม ศ. ., “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ การเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี”, j dev admin res, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 1–12, ธ.ค. 2017.