[1]
โท้ประยูร ญ. ., แสงส่อง ส. ., จันทร์ทรงพล ธ. ., และ กัลยาณมิตร ก. ., “การศึกษาเชิงกลยุทธ์ธุรกิจค้าส่ง อาหารแช่แข็งในพื้นที่ภาคอีสานของบริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด”, j dev admin res, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 1–9, พ.ค. 2018.