[1]
เอี่ยมสำอางค์ ส. . และ เชียรวัฒนสุข ก. ., “ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ”, j dev admin res, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 125–135, ส.ค. 2019.