[1]
ชูกวีวัฒน์ ณ. . และ โปรยรุ่งโรจน์ ร. ., “ประสบการณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยในการทำงานกับ สายการบินต่างชาติที่ต้องพำนักในต่างประเทศ”, j dev admin res, ปี 9, ฉบับที่ 3, น. 22–31, ธ.ค. 2019.