[1]
ประเสริฐกมลเทพ ธ., “ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านและสนับสนุน การใช้เทคโนโลยี GMOs ในเกษตรกรรมไทย”, j dev admin res, ปี 9, ฉบับที่ 3, น. 114–125, ธ.ค. 2019.