[1]
วารีศรี อ. ., “การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปการปฏิบัติใน พื้นที่ภาคใต้”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 65–74, มี.ค. 2020.