[1]
เกตุแก้ว ด. . ., “บทบาทคณะสงฆ์ไทยในกระบวนการพัฒนาทางการเมือง: ศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหาแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2456-ปัจจุบัน”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 86–98, มี.ค. 2020.