[1]
ลักษมีธนานันต์ ล. ., “เศรษฐกิจการเมืองของฟุตบอลไทยลีก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 80–89, มิ.ย. 2020.