[1]
อ้ายแก้ว ฤ. ., “ผลกระทบจากนโยบายเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 1–14, ก.ย. 2020.