[1]
อติภทฺโท (สุระมณี) พ. ., กิตติญาณวิสิฐ พ., และ บุญปู่ ส. ., “การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนพระอภิธรรม กรุงเทพมหานคร ”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 179–191, ก.ย. 2020.