[1]
วิทูรสุนทรกิจ พ., งามประโคน ส. ., และ บุญปู่ ส. ., “ศึกษาประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดภาคกลาง”, j dev admin res, ปี 10, ฉบับที่ 4, น. 1–14, พ.ย. 2020.