[1]
เล่งสวัสดิ์ ว., ราชภัณฑารักษ์ ส., บุบผะศิริ ท., และ ปึงประวัติ เ., “บทบาทของรัฐในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 50–63, มี.ค. 2021.