[1]
ขำพัด ป. และ ธรรมบุตร พ., “แนวทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 187–199, มี.ค. 2021.