[1]
ธีระรัตน์สกุล อ., “แนวทางการบริหารจัดการแบดมินตันสู่การเป็นแบดมินตันอาชีพในประเทศไทย”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 175–186, มี.ค. 2021.