[1]
ปิ่นกุล ว. และ หาสุนทรี น., “การศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการ และความผูกพันในองค์การของข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 4, น. 720–731, ธ.ค. 2021.