[1]
แนวจำปา อ. ., คลองโนนสูง อ. ., และ ตั้งจาตุรโสภณ อ. ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจองที่พักผ่านตัวแทนผู้ให้บริการจองโรงแรมออนไลน์ของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา”, j dev admin res, ปี 11, ฉบับที่ 4, น. 785–799, ธ.ค. 2021.