[1]
เพิ่มพูนศรีศิลป์ ส., วัฒนพานิช ณ., และ ครุฑกะ ช., “รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทยยุคดิจิทัล”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 234–252, มิ.ย. 2022.