[1]
หงสกุล ว. และ ดลประสิทธิ์ เ., “การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงานวิชาการโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี เขต 1”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 288–300, มิ.ย. 2022.