[1]
ช้างศิริกุลชัย โ., เต็มแก้ว ว., และ นามแสง อ., “การบริหารการเปลี่ยนแปลงของนักบินไทย และองค์กร ในวิกฤตโรคระบาด”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 103–117, มี.ค. 2023.