กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า บ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม Download Download PDF