[1]
ทองรัตนะ อ. และ ลิปิพันธ์ จ. 2022. ความรับผิดทางอาญาในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบประกันสังคม. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY. 11, 2 (ธ.ค. 2022), 111–128.