[1]
เปรมประเสริฐ ณ. และ โชคเหมาะ ภ. 2022. แนวทางกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการนำวิธีการทำงานที่บ้านมาใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของคนพิการในหน่วยงานของรัฐ. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY. 11, 2 (ธ.ค. 2022), 93–110.