[1]
ทรรทุรานนท์ อ. และ ทิพย์มณี พ. 2023. การใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นแทนบริษัทในบริษัทมหาชนจำกัด . PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY. 12, 2 (ธ.ค. 2023), 18–32.