[1]
ศรีวรรณู ส., พิพัฒนกุล ไ. และ เลื่อนฉวี อ. 2023. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสกรณีแยกกันอยู่ก่อนการหย่า. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY. 12, 2 (ธ.ค. 2023), 52–69.