[1]
เพชรสังข์ ภ. และ ชูตินันทน์ ร. 2023. ปัญหาการคุกคามทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY. 12, 1 (พ.ค. 2023), 63–78.