(1)
ขำสำอางค์ จ.; ชูตินันทน์ อ. การกำหนดเหตุฉกรรจ์สำหรับการกระทำความผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคลากรทางการแพทย์. LAWPRIDI_DPU 2022, 11, 26-43.