(1)
เพชรสังข์ ภ.; ชูตินันทน์ ร. ปัญหาการคุกคามทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์. LAWPRIDI_DPU 2023, 12, 63-78.