(1)
เชี่ยวชาญวิศวกิจ เ. ระบบการกำหนดลำดับชั้นโทษ : ศึกษากรณีการระวางโทษที่ไม่ได้สัดส่วนจากการไม่มีลำดับชั้นโทษในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย. LAWPRIDI_DPU 2023, 12, 92-110.